Jegomość

– znaczenie słowa „Jegomość”

  • bliżej nieznany mężczyzna

  • <dawniej> zwrot używany w stosunku do księdza lub osoby szlacheckiego pochodzenia

Jak pisze Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staropolskiej” (Warszawa 1901, t. II):

„Tytułowano tak ludzi wolnych i możnych, a w średnim stanie każdego pana i gospodarza domu. Przed słowem ksiądz nie używano pan, ale jegomość, np. Jegomość ksiądz biskup, co później przeszło i na proboszczów nazywanych pospolicie jegomościami. Dzieci tytułowały ojca swego Jegomość ojciec; o zmarłym ojcu mówiono z uszanowaniem: Nieboszczyk jegomość. Pospolitem było złączenie: Jegomość Dobrodziej. O królu mówiono: […] Król Jegomość. O księciu: […] Książę Jegomość”.