Paralaksa tła

Wystawa malarstwa „BLINKERED”

28 stycznia 2021

Lifestyle

Malarstwo

Fotografie: Łukasz Olek

Zapraszamy na wystawę  „Blinkered” autorstwa Łukasza Olka do warszawskiej Domoteki, już od jutra  29.01 – 31.03.2021

Wstęp wolny

Blinkered to wycinek świata ukazujący się w obiektywie fotograficznym, przełożony na język malarstwa abstrakcyjnego przez debiutującego malarza Łukasza Olka. Fotograficzny sposób przedstawiania, oparty na ostrości i precyzji kompozycyjnej w zestawieniu z malarską spontanicznością jest oryginalnym zapisem rzeczywistości, który balansuje na styku malarstwa i fotografii.

 

 

Dzieła prezentowane na wystawie to w przeważającej mierze studium pejzażu. Niejednorodny, ale jednocześnie odrębny skrawek przestrzenny został zawężony do zaledwie kilku pikseli, aby następnie zostać rozciągnięty na wielkoformatowy obraz. To co figuratywne, zostaje zredukowane do możliwie najprostszej, a tym samym najistotniejszej esencji formalnej.

 

Malarstwo to, w odróżnieniu od fotografii, daje nam możliwości “podejrzenia” procesu twórczego, co jest zresztą zamierzoną formą dialogu z widzem. Możemy zobaczyć wielkoformatowe płótna zamalowane po kilka/kilkanaście razy, szerokimi pasami chłodnych i intensywnych kolorów o chropowatych i poszarpanych brzegach. Naprzemienne użycie laserunku i impasto, ujawnia nie tylko poszczególne warstwy obrazu a nawet jego pierwotną powierzchnię. Pieczołowitość w nakładaniu farb celem uzyskania elementów przestrzennych w fakturze tła, wydobywa z dzieł niejednorodne, aczkolwiek intensywne światło podkreślające wibrującą kolorystykę. Jednakże, te subtelnie rozpływające się formy często zostają gwałtownie przecięte poprzez użycie agresywnych efektów wizualnych, takich jak nakładanie grubej warstwy farby nożem, przecierania czy żłobienia. Te zabiegi techniczne zachęcają nas do dokonania estetycznej wiwisekcji, poprzez poszukiwanie ukrytych detali na powierzchni prac. Mamy do czynienia z efektem dualistycznej percepcji, która polega na oglądaniu dużych obrazów z możliwie jak najbliższej odległości.

 

Staranność warsztatowa wynika z umiejętności uważnej obserwacji. Artysta podejmuje się śmiałego zabiegu wyłuskania ze skrawka rzeczywistości wybranych elementów, dokonując ich dekonstrukcji, poprzez zabawę z podstawowymi wartościami formalnymi takimi jak rozmiar, kolor czy struktura. Efektem tych zabiegów są dzieła, które w niewymuszony sposób wabią nas swoją estetyką i wprowadzają w uprzywilejowany stan wizualnej kontemplacji.

Zapraszam do wkroczenia w ten świat. Maja Tyborska, kurator wystawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B L I N K E R E D – [having or showing a narrow or limited outlook]
Blinkered is a section of the world seen through a photographic lens and translated into the language of abstract painting by the debuting painter Łukasz Olek. The photographic way of presenting, based on compositional sharpness and precision and accompanied with painterly spontaneity, is an original record of reality that balances at the interface
of painting and photography.
The presented works are landscapes. The heterogeneous, but at the same time distinctive scrap of space has been narrowed down to just a few pixels, and then magnified to a large-format image. The figurative is therefore reduced to its basic and most crucial formal essence.
Painting, unlike photography, gives viewers the opportunity to observe the creative process, which intentionally initiates a form of dialogue. Here, we can see large-format canvases painted over several or dozen times, with wide strips of cool and intense colours with rough and ragged edges. The alternate use of glaze and impasto reveals the following layers of the image going as far deep as its foundation. The great care with which paints are applied to obtain spatial effects in the texture of the background brings out inhomogeneous, albeit intense light, which further emphasizes their vibrating
colouristics. However, these subtle dissolving forms are often violently eclipsed with aggressive visual effects, such as the application of a thick layer of paint with a knife, wiping or gouging.
Application of these technical measures allows the viewers to engage in aesthetic vivisection of the work and invites them to inspect the hidden details on the surface. It has the effect of dualistic perception where large-format images draw the attention as close to the detail as possible.
The craftmanship follows the power of careful observation. The artist extracts selected elements from a scrap of reality and subjects them to deconstruction by playing with basic formal values such as size, colour or structure. The resulting works entice the viewer with their aesthetics and induce a state of visual contemplation.
I invite you to enter this world.
Maja Tyborska, Curator of the Exhibition

O Artyście

Łukasz Olek (ur. 1982, w Warszawie) Twórca grafiki użytkowej i rysownik, od ponad 15 lat grafik i dyrektor kreatywny w kilku agencjach reklamowych. Aktualnie swoje życie zawodowe związał z angielską agencją MiltonBrown gdzie jako art director i executive producer koordynuje produkcje zdjęciowe oraz video. Po latach rysowania ołówkiem i tuszem odkrył kolory farb akrylowych.

Tworzy głównie mroczne, wielkoformatowe abstrakcje i turpistyczne portrety. Zafascynowany twórczością Francisa Bacona, Marka Rothko i Luciana Freuda W swoich dziełach często skupia się nad studium tekstury i koloru, wykorzystując do tego niecodzienne materiały i media.

 

Lukasz Olek (born in 1982, Warsaw). Applied graphic designer, illustrator, and creative director with several advertising agencies for over 15 years. He has now associated his professional life with the English agency MiltonBrown, where as Art Director and Executive Producer he coordinates film and video productions. After years of drawing with pencil and ink, he has now discovered the colours of acrylic paints.

He creates mainly dark, large-format abstractions and turpist portraits. Fascinated by the works of Francis Bacon, Marek Rothko and Lucian Freud. In his works he often focuses on the study of texture and colour by resorting to non-obvious materials and media.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *